Deadline för ansökan var den 14 oktober.

Efter deadline går materialet till referensgruppen som gör sitt urval och utser 60 konstnärer för medverkan i Meeting Point. Om du har blivit utvald kommer vi att meddela dig senast den 5 november. OBS! Besked går endast ut till de konstnärer som valts ut för medverkan.