Äga Rum – ett projekt där konst och demokrati möts

2009.04.18 - 2009.05.31

Äga Rum var ett konstprojekt för, av och med ungdomar runtom i Göteborg, främst boende i Bergsjön och Angered. Projektets syfte var att väcka tankar hos barn och unga kring det offentliga rummet, demokrati och eget inflytande och låta dem ta plats, ”äga rum”, i sin egen stad. 

Staden och det offentliga rummet är allas plats, samtidigt bara ett fåtals: Det är idag främst etablerade aktörer som tar plats och syns i staden. Cirka 160 elever mellan 10-19 år mötte under en halvdag konstnären Frida Yngström som tillsammans med eleverna förde en dialog om möjligheten att genom bilder uttrycka sig i samhället. I en workshop arbetade de sedan vidare med egna svartvita teckningar. Teckningarna gestaltade allt från privata angelägenheter till globala frågor. Dessa omvandlades till A1-format och visades i två omgångar på tio affischtavlor som placerades ut på olika platser i centrala Göteborg och vid Rymdtorget i Bergsjön under perioden 18 april – 31 maj 2009.

Valet av platser skedde i samarbete med arkitekten Åsa Riestola som även träffade eleverna och pratade om det offentliga rummet. Med Äga Rum fick unga människor ett utrymme i det offentliga rummet för att förmedla något om sig själva eller om sin syn på världen, samhället eller den egna identiteten.

Bilderna visades också på monitorer på Göteborgs Konsthall, Galleri Bob i Bergsjön samt på kulturhuset Blå stället i Angered. I samband med att två av affischtavlorna visades i Bergsjön bjöds fem klasser från Solbackeskolan i årskurs 1-3 in och fick en kortare version av den lektion som legat till grund för Äga Rum. De visade sina bilder på biblioteket i Bergsjön 25 maj-7 juni. Under perioden då affischtavlorna visades erbjöd Göteborgs Konsthall i samarbete med Frida Yngström ett 20-tal lektioner för andra skolklasser i Göteborg att ta del av projektet, liksom några guidade rundvandringar för allmänheten.

Affischtavlorna fanns på följande platser

Avenyn, vid biblioteket
Brunnsparken, vid Brunnsparksbron
Drottningtorget
Götaplatsen
Järntorget, vid Folkets Hus
Kungsparken, vid Stora Teatern
Linnéplatsen
Vasagatan, vid Röhsska
Rymdtorget, vid spårvagnshållplatsen & busstorget

Medverkande skolor

Angeredsgymnasiet, hantverksprogrammet 1, samt olika inriktningar på det estetiska programmet årskurs 2
Bergsjöskolan klass 6 och klass 9
Brunnsboskolan 8D
Flatåsskolan klass 3-5B
Hvitfeldtska gymnasiet, kursen estetisk verksamhet
Sandeklevsskolan klass 5B

Ett projekt av Göteborgs Konsthall i samarbete med Frida Yngström och Åsa Riestola.