Konst på heder och samvete

2018.03.01 - 2019.10.31

Samarbetspartners:

Elektra, Fryshuset Göteborg.

Med dialogprojektet Konst på heder och samvete riktat till unga (13-25) år vill Göteborgs Konsthall och Elektra Fryshuset Göteborg väva samman sina specialkompetenser och utveckla nya metoder att arbeta med samtidskonst och mänskliga rättigheter.

Elektra är en mänskliga rättighetsorganisation som arbetar med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och har en mångårig erfarenhet av att arbeta i dialogprojekt med målgruppen. Göteborgs Konsthall å sin sida arbetar med samtidskonst och har en vana att föra fördjupade samtal utifrån de komplexa frågeställningar som konsten ofta väcker och har också erfarenhet av en mängd konstpedagogiska projekt.

Kärnan i projektet Konst på heder och samvete är en 1½-årig utbildning (start mars 2018) för en grupp unga. Grunden är Elektra, Fryshuset Göteborgs utbildning Hjältar/Hjältinnor. I den diskuteras bland annat normer, rasism och HBTQ i syfte att stärka deltagarnas självkänsla och motverka sociala och kulturella maktstrukturer.

I Konst på heder och samvete vävs dessa frågor samman med diskussioner om samtida konstverk och konstnärskap. Vad kan konsten lära oss om exempelvis mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet? Under utbildningens gång får ungdomarna bland annat fördjupa sig kring frågor om fördomar, utanförskap och demokrati, träffa olika konstnärer, prova på olika skapande aktiviteter och ta del av konstnärliga processer och metoder som relaterar till ämnet.

Utöver kärngruppen inom projektet kommer vi i Konst på heder och samvete även att från hösten 2018 erbjuda lektioner riktade till skolor som lyfter fram frågor kring mänskliga rättigheter, våren 2019 även som fortbildningar på 3-4 tillfällen för både för elever och lärare.

När projektet är avslutat vill vi arrangera ett seminarium som lyfter fram våra och ungdomarnas erfarenheter av projektet.

Tack till Västra Götalandsregionen för stöd med utvecklingsmedel.