Skola

I dagens samhälle möts vi ständigt av bilder. Det är viktigt att vi ger barn och unga en möjlighet att tolka, se igenom och kritiskt granska det bildflöde som omger dem. Det konstpedagogiska arbetet är viktigt för att hjälpa eleverna hitta vägar för att tolka samtidskonsten och att förankra den egna upplevelsen i ett större sammanhang.

Göteborgs Konsthall arbetar aktivt med den pedagogiska verksamheten och erbjuder lektioner till alla åldrar - barn likväl som vuxenstuderande. Våra utställningar kan beröra helt skilda frågor och det finns möjlighet att inrikta pedagogiken på olika teman och knyta an till olika läroämnen. 

Läs mer om de lektioner Göteborgs Konsthall erbjuder på sidan Museilektioner.

Nyheter till skolor

Arbetar du med pedagogik och vill få aktuell information om Göteborgs Konsthalls utbud till skolor - prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Fyll i dina uppgifter nedan och klicka i rutan "Skola".