Filter

Datum

Kategori

2016
Jun
10

Friday, 10 June -
Sunday, 18 September

Förjaga bristen på sammanhang

Utställning

Ett projekt om behovet av sammanhang för att få saker att hänga ihop och skänka förståelse, för att det ska finnas en grund på vilken man kan bygga, oavsett om det rör sig om den enskildes liv eller stora samhällskonstruktioner.

Läs mer om Förjaga bristen på sammanhang
2014
Oct
18

Saturday, 18 October -
Sunday, 11 January

Märk Linjen

Utställning

Internationell grupputställning som undersökte hur vi med linjens hjälp markerar territorier och tydliggör maktförhållanden.

Läs mer om Märk Linjen
2014
Jun
13

Friday, 13 June -
Sunday, 21 September

Naturum

Utställning

Sommarutställningen 2014 handlade om natur och presenterade verk av Caroline Mårtensson, Linn Lindström och
Kristian Berglund.

Läs mer om Naturum
2014
Mar
15

Saturday, 15 March -
Sunday, 27 April

Erland Brand

Utställning

Sepparatutställning med Erland Brand som presenterade cirka 130 målningar och drygt 300 teckningar.

Läs mer om Erland Brand