En av de viktigaste förutsättningarna för all vår verksamhet är dialogen, och därför arbetar vi med det som kallas aktivt värdskap. Värdarna möter du i utställningen eller vid receptionen och de finns till hands för att informera, diskutera och svara på frågor om utställningen och annat som sker på konsthallen och inom samtidskonsten.

Värdskapet grundar sig i idéer om att vi genom dialog ska möta människor och deras behov. Till skillnad från traditionella guider ska värden finnas tillgänglig i utställningen, för att informera, men framför allt för att samtala med besökarna.

För dig som besökare innebär att det alltid finns någon du kan fråga och diskutera utställningen, program och samtidskonst med.