Upplösning, upplysning, upplösning

En reflektion av Andréas Hagström, i samband med utställningen Fragmented Realities Ljudet av brustabletten som långsamt upplöses i vatten. Bruset som en ljudande representation av upplösning. Motsatsen till en komposition. Tonens upplösning, som här inte innebär ett bortdöende läte som uppgår i tystnad utan istället ett totalt sönderdelande av ljudvågen till kaos – till vitt…

Läs mer