Black light 3: Minnets ihärdighet

2019.04.13, 14:00 - 16:15

Scen från Sometimes It Was Beautiful (2018)

Del 3 i ett filmprogram curaterat av Temi Odumosu

Vad betyder det att förstå och uppleva världen i ett “svart ljus”? Temi Odumosu, curator och forskare vid Malmö Universitet, presenterar ett filmprogram i tre delar som tar sig an teman som närvaro, frånvaro, minne och synliggörande i afrikansk film och film i den afrikanska diasporan. De rörliga bilder som presenteras utgör ett konceptuellt utforskande av svarthet (blackness) i linje med vad Édouard Glissant beskriver som en resa längs med djupa historiska färdvägar, i rörelse genom och mellan olika kroppars verkligheter, som i drömmar måhända kan föreställas på nytt. Det är bilder som är sensibla, djärva och känns på djupet.

Ljus är en av filmens förutsättningar. Att dessa bilder är tekniskt framställda i och med ljus gör att de möjliggör ett kritiskt tänkande om representationens politik: vad projiceras på svarta kroppar – och vad absorberas av dem – i bildkulturen? I filmprogrammet presenterar nya och etablerade svarta filmskapare klarsynta och känsliga bilder som omvandlar samtalet kring vad det innebär att vara och att vara här och nu, vid denna historiska tidpunkt.

Del tre handlar om minnets ihärdighet. Fri entré. Välkommen!

Filmprogram

14.00 Kortfilmsvisning: Ngozi Onwurahs Flight of the Swan och Yasmin Thaynás KBELA + Temi Odumosu diskuterar begreppet skönhet
Flight of the Swan (1992) är en poetisk film om en ung svart kvinnas strävan att bli balettdansös. När hon får avslag från en prestigefull dansskola räddas hon av en dansande skyddande ande. Ngozi Onwurah är en av den brittiska filmens pionjärer och var den första svarta brittiska kvinna vars filmer visades på bio i Storbritannien. Den här filmen är en av flera där hon behandlar ras och kön.

KBELA (2015) är audiovisuell upplevelse som iscensätts kollektivt: av svarta kvinnor, om svarta kvinnor. Filmen behandlar rasism och machokultur i särskilt Brasilien och söker efter nya sätt att förmedla kvinnors berättelser och visa avvikande bilder. Yasmin Thayná har skrivit och regisserat filmen, som producerats nästan uteslutande med hjälp av sociala nätverk och crowd funding.

15.00 Fikapaus

15.30 Filmvisning: Christian Nyampetas Sometimes It Was Beautiful
Sometimes It Was Beautiful (2018) handlar om en grupp omaka vänner som träffas för att se I fetischmannens spår (In the Footsteps of the Witch Doctor), den svenska filmskaparen Sven Nykvists första film (inspelad i Kongo mellan 1948 och 1952). Åskådarna och filmens protagonister har olika sätt att bemöta det långsamma våld som de ser sättas i verket av jakten på kunskap och konserveringen av kulturarv. Med en blandning av skvaller och polemik skapar de en gästfri struktur där olika gestalter kan träda fram, såsom som politikern Yassir Arafat, den postkoloniala teoretikern Leela Gandhi, människorättsaktivisten Rigoberta Menchú, politikern Robert Mugabe, författaren och nobelpristagaren Wole Soyinka och kronprinsessan Victoria. Resultatet blir ett nytt möjligt skydd för filmens protagonister när de tar sig igenom historiens sönderfallande landskap.

Sometimes It Was Beautiful beställdes till Tensta Konsthall som en del av projektet ”Sites of the Future”, ett samarbete med Etnografiska museet, Folkets Hus och Parker och hembygdsföreningen. Projektet satte fokus på parallellerna mellan förorterna och landsbygden i dagens Sverige.

Filmprogrammet Black Light arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet.

 


In English: Black Light 3: The Persistence of Memory

Black Light is an exhibition film programme curated by Temi Odumosu.

What does it mean to know and experience the world in (under) a “black light”? This programme engages themes of presence, absence, memory, and illumination through African and African diasporic filmmaking. The moving images presented here explore blackness conceptually in the way Édouard Glissant describes as ‘a knowledge becoming’; travelling along deep historical pathways, moving through and between embodied realities, and even reimagined in dreams. These images are sensitive, bold, and heartfelt. Truth and fiction are woven into story. Stories offer points of connection.

14:00 – 15:00: Double Film screening + discussion on Beauty

Ngozi Onwurah – Flight of the Swan (1992)
Flight of the Swan is a haunting, poetic film charting a young black girl’s yearning to become a ballet dancer. When she is rejected from a prestigious dance school, a dancing guardian spirit comes to her rescue. Ngozi Onwurah is a pioneer of British cinema and was the first black British woman filmmaker to have a feature film released in UK cinemas. This is one of several films she produced handling intersecting themes of race and gender.

Yasmin Thayná – KBELA (2015)
KBELA is an audiovisual experience held in a collaborative way by black women about black women. Addressing the challenges of racism and machismo, particularly in Brazil, the film engages in a search for new possibilities to narrate women’s stories and show different images. Written and directed by Yasmin Thayná, and produced entirely through social networks and crowd funding, the film received the African Diaspora’s Best Short Film Award from the African Academy of Cinema (AMAA Awards 2017).

15:00 – 15:30 Break

15:30 – 16:15: Second film screening
Christian Nyampeta – Sometimes It Was Beautiful (2018)
Sometimes It Was Beautiful is a film by artist Christian Nyampeta about a meeting between improbable friends, gathered to watch I fetischmannens spår (In the Footsteps of the Witch Doctor), the first of the six films by the Swedish cinematographer Sven Nykvist, which he made in or about Congo between 1948 and 1952. The members of the cast have differing approaches in addressing the slow violence effected by the pursuit of knowledge, the conservation of heritage and the imposition of culture. In Sometimes It Was Beautiful, an oscillation between gossip and polemics is a permissive hosting structure, in which the invocation of characters supplies a ludic and perhaps protective shield that may allow the protagonists to navigate through the corrosive wastelands of histories.

Sometimes It Was Beautiful was commissioned by Maria Lind at Tensta konsthall as part of “Sites of the Future”, a collaborative project involving People’s Houses and Parks, the Stockholm County Museum and Tensta konsthall. The project focuses on the parallels that can be drawn between the suburbs and rural communities in present-day Sweden.

Free entrance. Welcome!