Konst som mötesplats: The Center Is The Periphery

2019.11.05, 12:15 - 12:45

Hammarkullen. Foto: Lennart Navarrete

Konst som mötesplats

Daniel Terres, projektledare på Urban Konst på Göteborgs Konsthall, presenterar och visar The Center Is The Periphery – A Hammarkullen Story, en film av den chilenska fotografen Futuro Berg. Filmen handlar om hur gatukonstfestivalen Hammarkullen Urban Art 2017 utmanade idéer och trender för gatukonst i Europa, som de senaste åren tenderat att reduceras till dekorativa fasader och en del av städers varumärkesarbete.

Filmen följer några konstnärer och arrangörer under och efter festivalen Hammarkullen Urban Art som genomfördes 2017, och ställer frågor kring gatukonstens roll i dag.

Plats: Trappscenen på Stadsbiblioteket
Värd: Göteborgs Konsthall

En del i serien Konst som mötesplats.