Göteborgs Konsthall är en plats
för samtidskonst, beläget vid Götaplatsen i Göteborg. Här presenteras utställningar med svenska och internationella konstnärer som lyfter fram mångfalden inom den samtida konsten.

Konsthallen har en anrik historia och invigdes 1923, i samband med att staden Göteborg firade 300 år.

Varje år presenterar Göteborgs Konsthall mellan fyra och fem utställningar. Här samsas experimentella och processbaserade projekt med tematiska grupputställningar och separatutställningar som fördjupar sig i enskilda konstnärskap. Göteborgs Konsthall arbetar både med internationellt uppmärksammade konstnärskap, liksom konstnärer som ännu inte nått ut till en bred publik.

Göteborgs Konsthall har en stark tradition av att lyfta fram aktuella konstnärer, verksamma i staden. Här har konstnärskap såsom Klas Eriksson, Dana Sederowski, Johan Zetterqvist, Åsa Norberg & Jennie Sundén och Erland Brand presenterats.

För dig som vill uppleva vad nästa generation konstnärer arbetar med presenterar Göteborgs Konsthall varje år en utställning med avgångseleverna på magisterprogrammet i Fri Konst vid Akademin Valand, Göteborgs Universitet.

Som komplement och fördjupning erbjuder Göteborgs Konsthall ett rikt program med konstnärssamtal, guidade visningar, workshops, musik, performance och seminarier som erbjuder nya perspektiv och ingångar till utställningarna. Här behandlas också aktuella frågeställningar inom samtidskonstfältet idag, ofta med en forskningsbaserad fördjupning.

För barn och familjer erbjuder Göteborgs Konsthall en rad skapande aktiviteter, workshops, lovverksamhet och familjevisningar.

För skolor håller Göteborgs Konsthall varje år närmare 300 skollektioner, där skapande aktiviteter kombineras med samtal kring konsten. För att nå ut till fler barn och unga i staden arbetar Göteborgs Konsthall med en stor uppsökande verksamhet med lektioner och workshops på skolor runt om i Göteborg.

Göteborgs Konsthalls värdar hjälper dig gärna. Alla värdar har specialkunskaper inom samtidskonsten, många med en egen konstnärlig praktik. Du kan alltid vända dig till någon av värdarna för att få en introduktion kring utställningen.

I läsrummet kan du sitta ner och ta del av litteratur och texter om den aktuella utställningen eller konstnärskapet. Här hittar du också material från tidigare utställningar och information om Göteborgs Konsthalls historik.

Göteborgs Konsthall är en enhet som ingår i Göteborgs Stads kulturförvaltning. I enheten ingår även verksamheten Urban Konst och en konstkonsulent.