Om Urban Konst

Urban Konst är en verksamhet som ingår i enheten Göteborgs Konsthall. Urban Konst verkar aktivt för att skapa utrymme för fler att ta del av och skapa konst i offentliga rum. Vi arbetar rådgivande och genomför projekt i samarbete med andra med syften att främja den urbana konsten i staden. Vår ambition är att bidra till utvecklingen av en dynamisk konststad där fler kan vara med och påverka.

Urban Konst arbetar med:

• Kunskapsproduktion och konsultation inom den urbana konsten
• Publika program och konstnärliga produktioner för att fördjupa och driva den urbana konstens utveckling i staden.

Bakgrund

Verksamheten Urban Konst startades 2015 för att vända nolltoleransen mot klotter och graffiti i staden till att istället lyfta de kulturella- och konstnärliga värdena i uttrycket samt främja möjligheterna till lagliga ytor och nya konstnärliga initiativ. Begreppet urban konst används i verksamheten för att benämna graffiti- och gatukonstens visuella språk men det centrala för oss är inte det specifika uttryckssättet, utan viljan att genom konstnärliga interventioner förändra en plats eller situation i staden. Urban Konst är öppna för flera sätt att definiera begreppet och för vad urban konst kan tänkas vara.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att producera nya exempel på processer och konstnärliga projekt som kan få den urbana konsten i staden att fortsätta utvecklas i nya former, inbegripa sociala möten och fortsätta vara en förändringskraft i staden.

Kontakt

Daniel Terres, projektledare
daniel.terres@kultur.goteborg.se
031-386 34 86