Makten. Staden. Konsten: Vem äger staden?

Onsdag 12 februari 2020, kl. 18 - 20

Konstkritikern Frida Sandström talar om utställningen En enkel men underbar anordning som under vintern presenteras i oktogonen på Göteborgs Konsthall. Därefter hålls en presentation av Paula Urbano och Maryam Fanni från Mapping the Unjust City / Vem äger staden, ett konstkollektiv med bas i Stockholm som arbetar med medborgarrättigheter i relation till ägandet i staden, med fokus på gemensamma platser som centrum och torg.

Därefter hålls ett samtal om vem staden är till för och vad staden skulle kunna vara med Paula Urbano och Maryam Fanni, tillsammans med Frida Sandström.


Programmet genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.