Vernissagedag för GIBCA 2015. Foto Attila Urban.

Samarbeten

Göteborgs Konsthall samarbetar med både internationella och lokala konstnärer och konstinstitutioner. Genom samarbeten växer konsthallen, och möjliggör ett rikare och intressantare konst- och kulturliv i Göteborg.

Vi vill genom dessa samarbeten vara med och utveckla ett konstliv som präglas av nyfikenhet, öppenhet, kritisk reflektion och nya erfarenheter.  Därför välkomnar vi alltid initiativ till nya samarbeten.

Har du ett projekt, utställning eller program som du skulle vilja samarbeta kring?

Skicka då ett förslag till oss! För att vi ska kunna ta ställning vill vi att du inkluderar följande information:

  • Information om projektet/ditt konstnärskap
  • Bilder på det projekt du önskar presentera
  • Aktuella recensioner/texter om projektet/ditt konstnärskap
  • CV

Då vi tyvärr inte har möjlighet att returnera insänt material ber vi dig endast skicka in kopior. Skicka din ansökan till goteborgs.konsthall@kultur.goteborg.se. Vi ser över förslagen löpande och återkommer med besked så snart vi kan. 

En del av nätverket KLISTER

Göteborgs Konsthall är en del av KLISTER – ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Nätverket samlar 20-talet konsthallar, kulturhus och konstcentrum, från Malmö i söder till Luleå i norr, och syftet är att belysa dessa institutioners funktion i samhället.

Nationella och internationella samarbeten