Things We Will Forget – Akademin Valands avgångsutställning 2019

2019.04.27 - 2019.05.19

Göteborgs Konsthall presenterar traditionsenligt årets avgångsutställning med studenter från Masterprogrammet i fri konst vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Årets utställning heter Things We Will Forget, och behandlar att fenomen som vi idag uppfattar som permanenta i framtiden kommer att glömmas bort. Den insikten kan i sin tur öppna för nya sätt att se på världen.


Vi kommer snabbt att glömma de saker vi just nu tror är bestående.

Stadsbyggnadsprojekt, som i dag endast existerar i form av arkitektillustrationer och datorgenererade animationer, kommer att falla sönder i ruiner. Politiska strukturer, vars ofrånkomliga kontroll vi är helt övertygade om, kommer att sopas bort. Vi kommer att upptäcka att vi kunde ha varit fria hela tiden, om vi så hade velat. De identiteter vi har byggt upp åt oss själva, bit för bit, timme för timme, kommer att utmanas av kriser, tills vi inser att vi inte längre hör hemma i denna grupp eller i denna hud.

Vad vi kommer att glömma är att vi någonsin levde på det här viset, att vår värld var just så här och att vi var på det här sättet i den. Vi kommer att glömma dessa vanor, dessa saker som nu tycks så oföränderliga; vi kommer att ersätta dem med andra sätt att leva, lika flyktiga men uppenbarligen också lika bestående.

Fast vi kan redan föreställa oss något annat. Vi kan föreställa oss hur vi skulle kunna leva; vi kan föreställa oss hur vi skulle kunna vara; vi kan föreställa oss hur vi skulle kunna tänka oss själva. Och genom att föreställa oss detta, kan vi förändra allt – om vi vill.

Kom ihåg det du ser i den här utställningen; dessa stunder fulla av möjligheter.

Daniel Jewesbury, curator


Medverkande studenter: Marcus Appelberg, Amy Boulton, Simon Fagéus, Mathilda Franzén, Klængur Gunnarsson, Julio Guzman, Maria Victoria Høvring Høeg, Josef Mellergård, Laurence Price, Eirik Rønneberg, Stig Steijner, Maria Safronova Wahlström, Siri Frances Wibell

Vernissage: kl 13-17, lördagen den 27 april 2019.

 

In EnglishThings We Will Forget

 

We will quickly forget the things we think are permanent now.

Urban developments, today imagined only in artists’ impressions and CGI fly-throughs, will collapse into ruins. Political structures, whose inescapable control we are so sure of, will be swept away: we will discover that we could have been free all along, if we’d ever wanted it. Identities that we have fashioned for ourselves, brick by brick, hour by hour, will be met by crisis, and we will discover that we no longer belong in this team or this skin.

What we will forget is that we ever lived this way, that our world was like this, and we were this way within it. We will forget these habits, these things which seem to us now so unchangeable; we will replace them with others, equally ephemeral, but apparently just as permanent.

We can already imagine it differently, though. We can imagine how we might live; we can imagine how we might be; we can imagine how we might imagine ourselves. And by imagining, we can transform everything, if we want to.

Remember the things you see in this exhibition; these moments of imagining.

Daniel Jewesbury, curator


Participating students: Marcus Appelberg, Amy Boulton, Simon Fagéus, Mathilda Franzén, Klængur Gunnarsson, Julio Guzman, Maria Victoria Høvring Høeg, Josef Mellergård, Laurence Price, Eirik Rønneberg, Stig Steijner, Maria Safronova Wahlström, Siri Frances Wibell

Opens on: 27 april 2019.