Eirik Rønneberg

Climate Changer, part 1
Interaktion, performance, 2019

Eirik Rønneberg är en interdisciplinär konstnär som arbetar med möten mellan människor, interaktioner, happenings och performance. Centralt i hans konstnärliga verk är att på olika sätt arbeta med begreppen spridning och generositet, där han vanligtvis skapar avbrott i vardagen och leker med våra förväntningar. Ett typiskt möte med Eirik består av en välkomsthälsning, en transaktion, en syssla att utföra och en belöning. Exakt vad dessa består av varierar från verk till verk.

I utställningen Things We Will Forget är det premiär för Rønnebergs verk The Climate Changer, som är en kombinerad ateljé och bostad på hjul, i form av en skåpbil. Bilen gör att konstnären har möjlighet att förflytta sig och möta människor. Under utställningens gång kommer han förutom att möta konsthallens besökare också störa vardagslivet för den ovetande allmänheten.

Inget i projektet är schemalagt, men du är välkommen att leta efter konstnären på baksidan av konsthallen. Be utställningsvärden om hjälp att hitta dit.


Climate Changer, part 1
Interactions, performances, 2019

Eirik Rønneberg is an interdisciplinary artist working with interactions, happenings and performances. Central to his practice is dispersal and generosity, ordinarily interrupting the everyday and playing with expectations. A typical interaction with the artist consists of a greeting, a transaction, a task and a benefit. What those are specifically varies with each work.

For this exhibition, Rønneberg begins his studio and living space on wheels. His van, named The Climate Changer, allows him to travel and engage with strangers. During the exhibition, he will engage and interact with the visitors at Göteborgs Konsthall as well as disrupting the routines of an unsuspecting public.

Nothing is programmed, but you are very welcome to look for him in Göteborgs Konsthall’s back yard. Please ask the hosts for directions.