Julio Guzmán

The Positive Value of Powerlessness
Bildspel, ljudupptagning, skisser och videodokumentär (6:00), 2019

The Positive Value of Powerlessness är ett långsiktigt projekt där Julio Guzman förbinder sig att besöka internet under de kommande trettio åren. Målsättningen är att skapa teckningar av de platser där internet tar fysisk form, men analoga fotografier används också som dokumentation. Projektet blottlägger internets infrastruktur genom att efterhärma just den automatiserade lagringsprocess som är dess kännetecken.

Guzman arbetar med nostalgi, eskapism, kulturellt motstånd och den komplexa upplevelsen av att leva i en alltmer digitaliserad värld. Hans konstnärskap knyter an till våra mest grundläggande fysiska, känslomässiga och ekonomiska behov, som överlevnad och självbevarelse.


The Positive Value of Powerlessness
Slide film, audio tape recording, sketches, and a documentary (6:00), 2019.

‘The Positive Value of Powerlessness’ is a durational project, in which the artist commits himself to meet the internet for the next thirty years. The aim of the project is to make drawings out of the places where the internet lands and lives, audio tape recording and slides on a carousel slide projector are presented as documentation. The project mimics the very procedure of automation and storage by uncovering the infrastructure of the network.

Guzmán deals with nostalgia, cultural resistance, and the complexities of leading a life in an increasingly digitised world. His actions are linked to the most primitive physical, emotional and financial needs of survival and self-preservation.