Laurence Price

Klubblokal/Hybrid Evocation
Mixed Media Installation, 2019

Laurence Prices konstnärliga praktik äger rum i relation till sociala, kulturella, politiska och offentliga sammanhang, präglat av samarbete, samtal och mångfald. I detta projekt har han utvidgat sina efterforskningar till spår, arv och återskapande. Price upptäcker minnen från det förflutna inom marginaliserade grupper i en urban miljö. Han har undersökt dessa ämnen genom arkivforskning hos Riksarkivet/Landsarkivet och fokuserat på former av protest i offentliga och privata rum genom Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB). Resultatet gestaltas i en mixed media-installation. Collaget fungerar som ett sätt att få ett nytt, icke linjärt perspektiv på material från dessa arkiv.


Klubblokal/Hybrid Evocation
Mixed Media Installation, 2019

Laurence Price’s practice responds to social, cultural, political, and public contexts. Content is often informed by collaboration, conversation and plurality. For this project he has expanded his research into traces, heritage and reenactment. Uncovering unseen memories within marginalised groups in the urban environment. He has explored this through a period of research in the City of Gothenburg’s Riksarkivet/Landsarkivet and focused on forms of protest in public and domestic space from within the ‘The Archives and Library of the Queer Movement (in Swedish: Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek – QRAB)’  which has manifested in mixed-media installation. Collage acts as a way to get a new, non-linear perspective on material from this archive.