Marcus Appelberg

Fold yourself up, you’re invisible
Tyg, spännram, 2018/19

Marcus Appelbergs draperade och vikta tygverk letar sig ut från själva spännramen, som de därigenom ifrågasätter trots sin närhet till den. Kitschigt glittrande paljetter och sidenblankt rött och rosa, med inspiration från modevärlden, omformulerar lekfullt förutfattade idéer om kroppen. I verket fungerar vecken i materialet som ett gränssnitt mellan insida/utsida, djup/yta, varande/utseende. Verket dansar mellan återhållsamhet och frigörande och viker sig både utåt och inåt.


Fold yourself up, you’re invisible
Fabric, stretcher, 2018/19

Marcus Appelberg’s draped and folded fabric works depart from the stretcher, questioning as well as clinging to it. Camp glittery sequins and silky red and pink, taking inspiration from fashion, play with redefining preconceived notions of the body. In the work, the folds in the material function as an interface between inside/outside, depth/surface, being/appearing. The work dances between restraint and release and folds itself both outwards and inwards.