Simon Fagéus

The Five Legged Spider / Den fembente spindeln, video, 7.20 min, 2019
20°25′31”N 136°04′11”E, näringslösning och potatismjöl, 2019
20°25′32”N 136°04′52”E, näringslösning och potatismjöl, 2019
Olympia / Forest of the Sea, gicléeutskrifter, 2019

Det finns saker vi inte talar om, saker som bara går att närma sig via omskrivningar. Det är dessa berättelser som utelämnas från den officiella historieskrivningen, tystade eller bortglömda.

Ett barn har förlorat muskelminnet i sin hand. Sakta rör sig handen, då barnet föreställer sig att den är en spindel som rör sig genom landskapet.

Två stenar sticker upp över vattenytan. Genom att odla koraller hoppas marinbiologer, geologer, fiskare, oljemagnater, vetenskapsmän och politiker att en ny landmassa ska utvecklas.
För kontinuerlig tillväxt.

Hur kommer framtida generationer att minnas? På vilket sätt kommer de att dra sina linjer, sina minnen, genom resterna av det vi bygger, de öar vi odlar och de utopier vi föreställer oss?


The Five Legged Spider / Den fembente spindeln, video, 7.20 min, 2019
20°25′31”N 136°04′11”E, nutrition powder and potato flour, 2019
20°25′32”N 136°04′52”E, nutrition powder and potato flour, 2019
Olympia / Forest of the Sea, giclée prints, 2019

There are things we do not talk about; they are only accessible by circumventions. Those are the stories written out of the official versions of history, suppressed or forgotten.

A child has lost the muscle memory controlling its hand. Slowly the hand moves, as the child imagines it to be a spider moving through the landscape.

Two rocks protrude from the water surface. By cultivating corals, marine biologists, geologists, fishermen, oil magnates, scientists and politicians hope that a new landmass will establish itself. For continuous growth.

How will future generations remember? How will they be tracing their lines, their memories, through the remnants we build, the islands we culture and the utopias we imagine?