Stig Steijner

Oh Aldo!
Installation, 2019

Med Oh Aldo! tar Stig Steijner med oss på en materialbaserad resa som kretsar kring ämnen som ruinen; en byggnads död och hur den förvandlas till ett objekt. I installationen synliggör Steijner förhållandet mellan kropp och industrilokal. Genom att lekfullt bryta mot de olika materialens tänkta funktion, form och värde frigörs objektets alla möjligheter.

Oh Aldo! är baserad på sinnliga och visuella undersökningar av Tidningshuset i Bällskär. Steijners installation speglar byggnadens stadier av förfall, men återskapar samtidigt fantasirikt densamma.


Oh Aldo!
Installation, 2019

With Oh Aldo! Stig Steijner takes you on a material journey that orbits around the topic of the ruin, and the death of a building, and the consequential birth of an object. In his installation, Steijner applies a fluid approach to materials, by rendering visible the relationship between the body and industrial space, in the playful liberation of their form, function and state. The process of disobeying the usual function of the materials and their values is a gesture that unlocks the full potential of the lobject.

Oh Aldo! is based on sensual and visual research of Tidningshuset in Bällskär. Steijner’s installation mirrors its stages of destruction and suggests an imaginative reconstruction.