En enkel men underbar anordning

7 december - 22 mars

Foto: Hamza Mohamed Ali

Under hösten har konstnären Gabo Camnitzer och högstadieelever på Lövgärdesskolan i Angered arbetat med konstprojektet En enkel men underbar anordning. Konstprojektet presenteras i konsthallens entré, där det visas fram till april 2020.

I projektet har Camnitzer och eleverna utforskat hur identitet villkoras och formas i staden. Med utgångspunkt i konstnären Abbott Thayers bildtekniker har de experimenterat med olika former av synlighet och osynlighet. Under 1800-talet intresserade sig Thayer för djurs förmåga att kamouflera sig, och han utvecklade bildtekniker som härmade dessa förmågor.

Med stenciler, förklädnader och kollage har eleverna utforskat sin förmåga att smälta in i stadsrummet och därmed även rucka på och störa vuxnas gränsdragningar. Utforskandet har satt fokus på samspelet och motsättningen mellan samhällets strukturer och varje individs egen handlingskraft.

Under 2020 flyttar utställningen till Lövgärdesskolan.

Gabo Camnitzer (utbildad på Akademin Valand, verksam i New York) är en tvärdisciplinär konstnär och lärare som arbetar med experimentell pedagogik och skulptur. Med installationer och workshops utvecklar Camnitzer platser för alternativa kunskapsformer.