Monika Grzymala

Monika Grzymala arbetar med att utforska relationen mellan skulptur och rum, betraktare och verk. Hon arbetar med installationer som ofta består av alldagliga material som papper eller tejp.

I sina verk utgår Grzymala alltid från den specifika platsen, och skapar kraftfulla installationer som rör sig genom rummet. Hon utmanar betraktaren att ifrågasätta hur vi kategoriserar konstverk, deras material och form, genom att spränga måleriets traditionella linjer. I sina installationer utgår hon från teckningens linjer och överför dess rörelse från pappret till arkitekturen.

Verket Raumzeichnung (non-finito) består av flera kilometer tejp, vilket ger oss en känsla av tiden det tar att skapa verket. Här förhåller sig Grzymala till Göteborgs Konsthalls arkitektur och låter tusentals linjer löpa fritt i rummet. Hon leker med former och låter sitt verk anta skepnader som påminner oss om explosioner eller organiska, rumsliga parasiter.

I utställningen presenterar Grzymala också verket Maze_VR_two som, med hjälp av teknologisk virtuell verklighet, låter oss träda in i teckningens värld.


In English

Monika Grzymala explores the relationship between sculpture and space, observer and work, in installations that often consist of both everyday or fragile materials and paper or tape.

In her works, she always starts from the specific location, filling it with installations that move forcefully across the spaces. Grzymala uses drawing’s lines and transfers their expressiveness and strong movement from paper to architecture. In her works, she challenges the observer to question how we categorise artworks, their materials and form by exploding painting’s traditional lines and constructing spatial installations.

The work Raumzeichnung (non-finito) consists of several kilometres of tape, allowing us to perceive a relationship to the time taken to create the work. Here Grzymala references the art gallery’s architecture, allowing thousands of lines to run freely. Her abstract work connects points in the architecture, while dissolving a given framework.

The installation, which is made of a simple material, is here transformed into intricate patterns. She plays with forms and lets her web assume shapes that remind us of explosions or organic spatial parasites.

In this exhibition, Grzymala also presents the work Maze_VR_two, which allows us, with the aid of technological virtual reality, to enter the world of drawing where we are surrounded by her lines and patterns.