The Memor – Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects

10 augusti 2019 - 18 augusti 2019

In English

Göteborgs Konsthall presenterar stolt The Memor, en koreograferad Mixed Reality-installation av Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects. The Memor visas under åtta dagar i samband med utställningen Fragmented Realities. Verket är interaktivt och kan upplevas av endast en besökare i taget. 

The Memor är ett digitalt arkiv med byggnader, landskap, ljud, dofter och spår av människor och utgör en central del av det större verket Eternal Return (2019). Besökaren får – iförd VR-glasögon och guidad av en performer – ta del av koreograferade händelser och hyperuppkopplade föremål.

Dessa föremål representerar olika tids- och rumsskikt och kan ses som spår av det förflutna: en tekopp bärs exempelvis upp av tyngden av en 3,5 miljarder år gammal mikrobmatta. Tillsammans med ljud och form i Virtual Reality och koreografi med beröring fungerar föremålen som igångsättare av en multisensorisk upplevelse. Genom detta framkallas minnet av konstverket i besökarens medvetande.

Minnen är förändringar i ett system, som också påverkar hur systemet fungerar i framtiden. På liknande vis är The Memor ett system vars tillstånd och struktur förändras över tid; en minnesbank från vilken vi kollektivt överför kunskap genom och mellan generationer; vad vi bör frukta, vad vi bör värdesätta, hur vi undviker att dö, hur vi tar hand om morgondagens värld.

Installationen existerar även i virtuellt tillstånd i form av en science fiction-roman av Malin Zimm som skrivits parallellt med konstverket.

Vernissage

Utställningen öppnar den 10 augusti 2019, kl 14 -17 på Göteborgs Konsthall. Vernissage och konstnärssamtal med Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects.
Tillsammans deltar de även i seminariet Samtidskonst och digitalisering som Göteborgs Konsthall arrangerar den 17 augusti.

Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects

Lundahl & Seitl, Christer Lundahl och Martina Seitl, är pionjärer för en omslutande, antidisciplinär praktik inom samtidskonst och performance. Genom koreograferade, multisensoriska, rumsliga och platsspecifika situationer skapar duon förutsättningar för upplevelser som utspelar sig både inom individer och gemensamt i grupper.

ScanLAB Projects är en banbrytande kreativ praktik – hälften konststudio, hälften forskningslabb – under ledning av konstnärerna och formgivarna Matthew Shaw och William Trossell. Deras utgångspunkt är en gemensam passion för teknologiskt och hantverksmässigt avancerade produktioner och berättelser i form av digitala och fysiska verk.

Eternal Return (2019) är samproducerat av STRP med produktionsstöd från Konstnärsnämnden, Stockholm Stad och Kulturrådet.
Utställningen presenteras i samarbete med Folkteatern och Regionteater Väst, med stöd från Västra Götalandsregionen.

Credits:
The book Eternal Return – The Memor är skriven av: Malin Zimm
J. S. Bach’s Fugue in A Minor BWV 543 skriven för orgel, arrangerad av Liszt för piano, utförd av Cassie Yukawa-McBurney
Manus och experience design-samarbete: Rachel Alexander
Manus samarbete, arkitekt och teoretiker: Malin Zimm
Performer: Pia Nordin
Lundahl & Seitl produktion: Emma Ward

* ScanLAB Projects-team: Matthew Shaw, Max Čelar, Soma Sato, Manuela Mesrie, Reuben Carter, Jacques Pillet, William Trossell, Dorka Makai


The Memor by Lundahl & Seitl and ScanLAB Projects, 2019

The Memor is a choreographed and mixed reality installation by Lundahl & Seitl and ScanLAB Projects, presented at Göteborgs Konsthall in relation to the exhibition Fragmented Realities.

The Memor is a digital archive of buildings, landscapes, sounds, smells and traces of people. As a central part of the larger work Eternal Return (2019), The Memor takes place as choreographed events guided by a performer. It unfolds through virtual reality and hyper-connected objects.

The Memor consists of three such objects. Every object in the installation is the imprint of different layers of time as a trace of earth’s past: a tea cup that once was on a workbench is held up by the weight of a 3.5 billion-year-old microbial mat. These objects are not artworks on their own but, together with the analogue choreography of the performer and the digital code, they function as triggers to retrieve the memory of the artwork taking place in the visitor’s mind – like in a memory palace.

In general terms, memory is a change to a system that alters the way that system works in the future. Similarly, The Memor is a learning machine addressing the changing state and structure of memory over time as the bank from which we collectively pass knowledge over and across generations: what to fear, what to value, how to not die, how to care for the world of tomorrow.

A part of the expanded narrative of the installation is a science fiction novel written by Malin Zimm. The opening is followed by an artist talk with Lundahl & Seitl and ScanLAB Projects, followed by a seminar on the 17th of August.

Eternal Return (2019) is co-produced by STRP and supported by the Swedish Arts Grants Committee, Stockholm Stad and Swedish Arts Council.

Lundahl & Seitl, Christer Lundahl and Martina Seitl, are pioneers of an immersive anti-disciplinary practice within contemporary art and performance. Through composed multisensory, spatial, and site-specific situations the duo creates conditions for experiences to take place within individuals, as well as to be shared by groups.

ScanLAB Projects is a pioneering creative practice, half art studio half research laboratory, led by artists/designers/technologists Matthew Shaw and William Trossell. The practice is formed around a shared passion for highly crafted making and storytelling that manifests itself in digital and physical works.

The exhibition is presented in collaboration with Folkteatern and Regionteater Väst with support from Region Västra Götaland.

Credits
The book Eternal Return – The Memor is written by : Malin Zimm
J. S. Bach’s Fugue in A Minor BWV 543 written for the organ, arranged by Liszt for piano, is performed by Cassie Yukawa-McBurney
Script and experience design collaboration: Rachel Alexander
Script Collaboration: architect and theorist: Malin Zimm
Performer: Pia Nordin
Lundahl & Seitl production: Emma Ward