Varje löv är ett öga

2019.12.07 - 2020.03.22

“One Day in the Life of Noah Piugattuk”. 2019. Courtesy Isuma Distribution International.

Så länge ett grönt strå växer här skall fienden möta motstånd på vår jord. 
Varje steg jag tar går jag i förfädernas liv.
Varje löv är ett öga.
– Sara Lidman, ur Varje löv är ett öga, 1980

Runt om i världen utspelar sig konflikter om rätten till skogar, jordbruksmark, mineraler och vattendrag, där lokalbefolkningar trängs undan på grund av en ofta hänsynslös markutveckling. Vinterns grupputställning Varje löv är ett öga knyter an till denna långa historia av kolonialt våld. Här synliggörs hur olika lokala, politiska och historiska skeenden är intimt sammanlänkade i en global kamp för de livsvärldar som hotas att utraderas av företags, staters och kolonialmakters exploatering.

Utställningen Varje löv är ett öga hämtar sitt namn från en artikelsamling av Sara Lidman och inspireras av dess poetiska och direkta skildring av relationen mellan lokala och globala frihetskamper. I utställningen presenteras konstnärer och konstnärskollektiv som på olika sätt behandlar relationen mellan politik, land, ekologi och mänskliga rättigheter. Sammantaget möjliggör utställningen en dialog mellan så vitt skilda geografiska områden som Sydafrika, arktiska Kanada, Sápmi och Nigeria.

Genom att visa hur människor, minnen, kulturer och liv idag, i det förflutna och i framtiden påverkas av exploateringens framfart, ställer utställningen konsten i relation till kollektiv aktivism och belyser makten, våldets och rättvisans politik.

Medverkande konstnärer: Otobong Nkanga (Nigeria/Belgien), filmkollektivet Isuma (Kanada), Anders Sunna (Sverige) & Michiel Brouwer (Sverige/Nederländerna) och Simon Gush (Sydafrika)