Anders Sunna & Michiel Brouwer

English version below

Anders Sunna & Michiel Brouwer

I Anders Sunnas och Michiel Brouwers installation står gruvindustrin och rovdriften på landskapet i Sápmi, av det samiska folket och dess historia i centrum för en omfattande installation med målningar, väggmålningar, fotografier och skulptur.

Genom Sunnas rebelliskt expressiva måleri och Brouwers tills synes vackra avbildningar av stilla nordliga landskap, framträder dagbrotten som öppna sår i marken. Sunna och Brouwer behandlar rätten till naturen och den samiska identiteten. De skildrar hur urgamla vandringsleder och renbetesland förstörs när naturen skövlas och vindkraftverk och gruvnäring breder ut sig.

Det är en historia om ett folk som i generationer berövats rätten till sitt språk, sin egendom, sin mark och kultur. Genom konsten som aktivism kämpar Sunna och Brouwer för samiska rättigheter och mot att de sista resterna av en levande kultur förgörs när skogen skövlas, marken exploateras och gifter dumpas i vattendrag och betesmark.

anders sunna & michiel brouwer

In Anders Sunna’s and Michiel Brouwer’s work, the mining industry and the ruthless exploitation of the landscape in Sápmi and the Sami people’s history are the centre of an extensive installation. Sunna and Brouwer are fighting for Sami rights and for the preservation of the last remains of a living culture.

Through Sunna’s expressive painting and Brouwer’s seemingly beautiful portrayals of peaceful northern landscapes, opencast mines appear as open wounds in the land. They depict how ancient walking trails and reindeer pasture are destroyed as nature is ravaged and wind turbines and mining industry proliferate.

It is a story of a people who for generations have been deprived of the right to their language, property, land and culture.