Isuma

Två personer står högst upp på ett isberg, omgivna av vidder med snö
Isuma, One Day in the Life of Noah Piugattuk, 2019. Courtesy Isuma Distribution International.

English version below

Isuma

Filmen One Day in the Life of Noah Piugattuk av det inuitiska filmkollektivet Isuma med bas i Igloolik, Kanada, är regisserad av Zacharias Kunuk. Filmen iscensätter en specifik händelse som utspelade sig en dag i april 1961. Det är samma år som John F Kennedy väljs till president i USA, det kalla kriget eskalerar och Berlinmuren uppförs. Den arktiska delen av Kanada, som är geografiskt beläget mitt emellan USA och Sovjetunionen, anses plötsligt vara ett strategiskt viktigt område och stationer för avlyssningssystemet Distant Early Warning installeras. Vid denna tidpunkt blir den äldre inuitiska mannen Noah Piugattuk som lever ett nomadiskt liv centrerat kring jakt på säl och grönlandsval vid Kapuivik på norra Baffinön, tillsagd av den statligt utsände tjänstemannen Boss att hans barn måste gå i skolan och lära sig engelska och att hans familj inte längre får bo kvar på isarna. Det är den plats där hans förfäder levt i århundranden. Filmen fångar detta avgörande ögonblick. Förtryck och motstånd möts i en enda dialog, i en till synes lokal händelse, som fått våldsamma implikationer för inuitiskt liv och kultur.

Isuma betyder ”att tänka” på det inuitiska språket inuktituk och är ett konstnärskollektiv och Kanadas första inuitiska filmproduktionsbolag. Isuma grundades 1990 av Zacharias Kunuk, Norman Cohn och nu bortgångna Paul Apak och Paulossie Qulitalik i Igloolik, Nunavut. Isuma arbetar med att producera och distribuera inuitspråkiga filmer, både drama och dokumentärer, som speglar världen från ett inuitiskt perspektiv.

Isuma

The film One Day in the Life of Noah Piugattuk by the Inuit film collective Isuma based in Igloolik, Canada, is directed by Zacharias Kunuk. It recreates a specific event that took place one day in April 1961. This is the same year as John F. Kennedy is elected president of the United States, the escalation of the Cold War and the construction of the Berlin Wall. The Arctic part of Canada, geographically located between the US and the Soviet Union, is suddenly considered a strategically critical area and Distant Early Warning stations are being built.

At this time the elderly Inuit man, Noah Piugattuk, who lives a nomadic life centred around hunting for seals and bowhead whales at Kapuivik on northern Baffin Island, is told by the government official Boss that his children must attend school and learn English and that his family can no longer go on living on the ice. It is the place where his ancestors have lived for centuries. The film captures this decisive moment. Oppression and resistance meet in a single dialogue, in a seemingly local event with far reaching and violent implications for Inuit life and Culture.

Isuma, which means “to think” in the Inuit language Inuktitut, is an artist collective and Canada’s first Inuit film production company. Co-founded in 1990 by Zacharias Kunuk, Norman Cohn and the now deceased Paul Apak and Paulossie Qulitalik in Igloolik, Nunavut, Isuma produces and distributes Inuit-language films, both drama and documentaries, reflecting the world from an Inuit perspective.