Simon Gush

En ödslig väg omgiven av grönska. En vägskylt står bredvid med texten "Frontier Country".
Simon Gush, Land Is In The Air, 2019

English version below

Simon gush

”Filmerna utgår ifrån en berättelse om en anfader till mig, Richard Gush. När han kom till Salem i Sydafrika valde han att bygga en kyrka innan han byggde ett hus åt sin familj – det var hans sätt att göra anspråk på en plats i det nya landet. Projektet växte när jag upptäckte att kyrkan och omgivningarna runt Salem ingick i en kontroversiell marktvist som än idag behandlas av rättsväsendet.”

Med dessa ord inleder konstnären Simon Gush sin berättelse om videoverken Land is in the Air, A Button without a Hole och Working the Land. Genom ett både poetiskt och dokumentärt filmspråk, utforskar konstnären sin egen familjs delaktighet i det koloniala övertagandet av mark, relationen mellan arbete och land i etableringen av den brittiska kolonin i Sydafrika, liksom den rättsliga process som nu utspelar sig mellan ättlingar av det Xhosa community, som från första början levde på platsen, och de vita farmägarna som idag bor och brukar marken i området.

simon gush

”The films started from an anecdote about my ancestor, Richard Gush. On arriving in Salem, South Africa, he deliberately built a church before building a house for his family – the act of work a way to claim his space in a new land. The project grew, and the turning point in my research came when I discovered that this church and the land around Salem were part of a controversial land claim making its way through the courts and still awaiting its final conclusion.”

With these words the artist Simon Gush begins his story about the video works Land is in the Air, A Button without a Hole and Working the Land. Using both a poetic and documentary film language, the artist explores his own family’s participation in the colonial appropriation of land, the relationship between work and land in the establishment of the British colony in South Africa, as well as the legal process now taking place between descendants of the Xhosa community, who originally inhabited the locality, and the white farm owners who live and farm the land in the area today.